Skip to main content

Breadcrumb

Πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές & best practices

Τα standards που έχει θέσει ο IAB περιγράφονται στο Ad Unit Portfolio που ανέπτυξε το 2017 το IAB Tech (https://tinyurl.com/y2bq8hps).

Οι οδηγίες είναι κατανοητές από όλους και περιλαμβάνουν συστάσεις για τις διαφημιστικές εμπειρίες σε όλο το ψηφιακό περιβάλλον (websites, mobile apps, social media, επικοινωνία, εμπειρία μηνυμάτων, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα). Το “IAB New Ad Portfolio” αποτελείται από οδηγίες για τη display διαφήμιση, τις native διαφημίσεις, τις νέες εμπειρίες διαφημιστικού περιεχομένου όπως emoji ads, διαφημίσεις με εικόνες και video 360°, διαφημίσεις VR και AR.

Οι οδηγίες για τις διαφημίσεις display έχουν επικαιροποιηθεί προκειμένου να ενσωματώσουν τις βασικές αρχές των "ελαφρών", κρυπτογραφημένων, υποστηριζόμενων επιλογών και της μη επεμβατικής διαφήμισης, μέσα σε όλες τις μορφές κινητών, οθονών, βίντεο και native διαφημίσεων.

Οι νέες ενότητες διαφημίσεων αναγνωρίζουν τη ποικιλόμορφη κατανάλωση πολυμέσων του καταναλωτή, ειδικά με φορητές συσκευές οθόνης αφής και εισάγουν ευέλικτο μέγεθος διαφήμισης, ώστε οι διαφημίσεις να μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορα μεγέθη οθόνης της συσκευής.

Όλες οι οδηγίες βασίζονται στην τεχνολογία HTML5 και έχουν προέλθει από έρευνες του κλάδου, έρευνα χρηστών και δοκιμές, όπως:

1. Στάσεις και μελέτη χρήσης για να προσδιοριστεί ποιες από τις διαφημίσεις συνεισφέρουν στην αύξηση των εσόδων και μπορούν να
προβληθούν σε πολλαπλά μεγέθη οθόνης

2. Εκθεση για το IAB Ad Blocking (http://www.iab.com/insights/ad-blocking-blocks-ads-win-back/)

3. Συνολική αξιολόγηση των ελάχιστων αρχείων που απαιτούνται για την παράδοση των properties συγκεκριμένων μεγεθών στη συσκευή χρήστη

4. Transition testing to determine how to create flexible size ad container and serve flexible size ads

4. Μεταβατικό test για τον καθορισμό του καταλληλότερου μεγέθους και σχήματος διαφήμισης 

5. Συμμαχία για καλύτερες διαφημίσεις και αρχικά πρότυπα διαφημίσεων (https://www.betterads.org/standards/) 

The νέο Portfolio (“IAB New Ad Portfolio”) αναφέρεται στα εξής:

Display διαφημίσεις

Native διαφημίσεις

Εμπειρίες New media όπως τα Emoji ads, 360° εικόνες και video διαφημίσεις, διαφημίσεις εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Δίνει έμφαση στην καλύτερη εμπειρία του χρήση, την ταχύτερη επίδοση και το μη ενοχλητικό περιεχόμενο βάσει των εξής αρχών:

Σεβασμός: O πρωταρχικός στόχος του χρήστη είναι η κατανάλωση περιεχομένου του παρόχου

Έλεγχος: Ο χρήστης έχει τον έλεγχο της διαφημιστικής εμπειρίας

Επιλογή: Ο χρήστης αποφασίζει τι περιεχόμενο θέλει να καταναλώσει και για πόσο καιρό

Το Πλαίσιο Διαφάνειας και Συναίνεσης

Στις 25 Απριλίου 2018, ξεκίνησε η διαμόρφωση του «Πλαισίου διαφάνειας και συναίνεσης». Είναι η μόνη λύση συναίνεσης GDPR που έχει παρασχεθεί "από τη βιομηχανία για τη βιομηχανία", δημιουργώντας μια πραγματική και ρεαλιστική προσέγγιση. Το πλαίσιο περιελάμβανε κατευθύνσεις για όλα τα μέλη της κοινότητας της ψηφιακής διαφήμισης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, η οποία προορίζεται ως λύση σε ολόκληρη τη βιομηχανία για τις εταιρείες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου.

Που βοηθάει...

Το πλαίσιο βοηθά όλα τα μέρη της ψηφιακής διαφημιστικής αλυσίδας να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή την πρόσβαση ή/και την αποθήκευση πληροφοριών στη συσκευή ενός χρήστη, όπως cookies, αναγνωριστικά διαφήμισης, αναγνωριστικά συσκευών και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι εκδότες μπορούν να αναφέρουν στους επισκέπτες ποια δεδομένα συλλέγονται, πώς το site και οι προμηθευτές της (ενδιάμεσες εταιρείες ή διαφημιζόμενοι) σκοπεύουν να τα χρησιμοποιήσουν και ποιοι προμηθευτές τα χρησιμοποιούν.

Επομένως, το πλαίσιο έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ψηφιακούς εκδότες και άλλους προμηθευτές επιγραμμικών υπηρεσιών, οι οποίοι εργάζονται με τρίτα μέρη για υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα. Μέσω του πλαισίου «διαφάνεια και συναίνεση», οι εκδότες θα μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν οι ίδιοι μέσω σχετικής (relates) διαδικτυακής διαφήμισης και τα brands μπορούν να συνεχίσουν να προσεγγίζουν το ακροατήριό τους. Ταυτόχρονα και το σημαντικότερο, προστατεύεται η ιδιωτικότητα των καταναλωτών: Tους δίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους και η συγκατάθεσή τους γίνεται σεβαστή σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Οδηγός διαφάνειας στις online διαφημίσεις

Ο "Οδηγός Διαφάνειας" έχει ως κεντρικό στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ψηφιακών  διαφημίσεων στους τομείς των Data (δεδομένων), του Κόστους και της Πηγής Απογραφής. Μια διεξοδική αναζήτηση στον εύχρηστο αυτόν οδηγό που έχει σχεδιαστεί σε ένα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη, παρέχει μια χρήσιμη και κατατοπιστική σειρά ερωταπαντήσεων για κάθε επιμέρους κατηγορία ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στα επιμέρους στάδια της αλυσίδας της online διαφήμισης.

Η Ομάδα Εργασίας Διαφάνειας του IAB Ευρώπης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διαφημιζόμενων για δραστικές αλλαγές στα πεδία της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Η ομάδα, αποτελούμενη από εκπροσώπους της αγοράς της διαφήμισης και από τις δύο πλευρές (αγορά και πώληση), επεξεργάστηκε τον οδηγό ως ένα πρώτο βήμα στην προώθηση της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού με ψηφιακές διαφημίσεις.

Είναι γεγονός ότι η ψηφιακή διαφήμιση βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή με το 50% περίπου των ευρωπαϊκών εσόδων από διαφημίσεις να διακινούνται με τη μέθοδο programmatic (real time αλγοριθμική αγορά και πώληση διαφημιστικού χώρου).

Συνεπώς, η συνεχής ανάπτυξη εξαρτάται από την περαιτέρω απελευθέρωση budget για το programmatic και η διαφάνεια αναφέρεται "κατά 40% ως εμπόδιο στις επενδύσεις των διαφημιζόμενων".

Ο οδηγός, ο οποίος αποτελεί το πρώτο απτό "προϊόν" του προγράμματος εργασίας της IAB για τη διαφάνεια, έχει ως στόχο να βοηθήσει τόσο τους αγοραστές όσο και τους πωλητές να επιτύχουν τις καλύτερες δυνατές πρακτικές.

Το πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης (TCF) αποτελείται από τεχνικές προδιαγραφές και πολιτικές για τον ψηφιακό τομέα που βοηθούν τις εταιρείες που συμμετέχουν ή βασίζονται στη χρήση cookies ή άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης, τη δημιουργία ή τη χρήση προφίλ για εξατομικευμένη διαφήμιση και μέτρηση περιεχομένου, διαφήμισης ή περιεχομένου, χρησιμοποιώντας πληροφορίες κοινού βάσει πάνελ, βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ή αναπτύσσοντας νέες, αποτρέποντας την απάτη και διατηρώντας την ασφάλεια και παρέχοντας διαφημίσεις ή περιεχόμενο μέσω του Διαδικτύου, για να πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας και επιλογής χρήστη που βρίσκονται στην κοινοτική νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, όπως ο Ευρωπαϊκός γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR) και η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePD). Έχει αναπτυχθεί από το ΙΑΒ Ευρώπης σε συνεργασία με οργανισμούς και επαγγελματίες στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης και της δημοσίευσης.