Αποστολή και Δραστηριότητες

To IAB Hellas αποτελεί την κορυφαία Ενωση για το διαδικτυακό οικοσύστημα thw διαφήμισης. Αποστολή του είναι να προωθήσει την ανάπτυξη αυτού του καινοτόμου τομέα και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του διαμορφώνοντας το ρυθμιστικό περιβάλλον, δείχνοντας την αξία που προσφέρει η ψηφιακή διαφήμιση στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, στους καταναλωτές και στην αγορά και αναπτύσσοντας και διευκολύνοντας την υιοθέτηση εναρμονισμένων επιχειρηματικών πρακτικών που λαμβάνουν υπόψη τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών.

Αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη της διαδικτυακής διαφήμισης μέσω των εξής ενεργειών:

Διαμόρφωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις που επηρεάζουν τη βιομηχανία του online περιβάλλοντος, από την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέχρι την αυτορρύθμιση και το ηλεκτρονικό απόρρητο. Το IAB Hellas συνεργάζεται στενά με εμπειρογνώμονες και ομάδες εργασίας στο IAB Europe.

Επένδυση στην έρευνα

Αναδεικνύουμε την αξία των τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ και των πλατφορμών μέσω έ χρήσιμων συγκριτικών αξιολογήσεων και κοινών πανευρωπαϊκών μελετών και ερευνών, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης Benchmark AdEx και άλλων εκθέσεων των εταίρων μας.

Παροχή intelligence και leadership

Προωθούμε το ρόλο της διαδικτυακής διαφήμισης μέσω εκδηλώσεων, επεξηγηματικών εκθέσεων και δημοσίων σχέσεων.

Καθιέρωση επιχειρηματικών προτύπων

Αυξάνουμε την αφοσίωση στο δίκτυο σε θέματα πολιτικής ενώ επικεντρωνόμαστε σε ενέργειες τυποποίησης και μέτρησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Παρακολουθούμε τις δράσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του IAB Europe που στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των εθνικών IAB. Με αυτόν τον τρόπο, το IAB και τα μέλη του συμβάλλουν στην αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη και παράλληλα σε μια πιο ακμάζουσα αγορά για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Στα πλαίσια του IAB Hellas, και με βάση το σκοπό του, λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές:

Έρευνας και Μετρήσεων

Το θέμα της μέτρησης της εγχώριας online διαφημιστικής δαπάνης αποτελεί ένα από τα κύρια tasks του ΙΑΒ Hellas.

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει διερευνήσει ποια είναι η επιχειρηματική και εμπορική διάθεση για το έργο της καταγραφής της online δαπάνης των εταιριών παροχής υπηρεσιών έρευνας, ώστε ο επιλεγμένος τρόπος καταγραφής και πιστοποίησης της Δαπάνης να είναι αποδεκτός με "όρους της αγοράς" από όλη την αγορά, και να μην οδηγεί σε άλλους πειραματισμούς.
Πρόσφατα, ξεκίνησε η συνεργασία με τη Media Services, με βασικό αντικείμενο την ανάληψη της καταγραφής της Διαφημιστικής Δαπάνης στο Internet, ξεκινώντας με τη διαδικασία για τη δοκιμαστική περίοδο. To IAB Hellas έχει τη Μέτρηση υπό την αιγίδα του, πιστοποιώντας και διασφαλίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, τα ποιοτικά της στοιχεία.

Παράλληλα, έργο της Επιτροπής αποτελεί και η περαιτέρω ανάπτυξη της βάσης ερευνών, με κλαδικές έρευνες από τη χώρα μας και το εξωτερικό. Κύριος στόχος είναι η συλλογή και μετάδοση στοιχείων για τα χαρακτηριστικά της online αγοράς, μέσω ερευνών για τις καταναλωτικές δραστηριότητες, συνήθειες και συμπεριφορές.
 
Υπεύθυνη Επιτροπής: κα Ελένη Κίτρα, Μέλος ΔΕ IAB Hellas
 
Μέλη Επιτροπής
Γιώργος Αντώνης, Χρυσή Ευκαιρία
Τάκης Βάμιαλης, Eurisko
Δημήτρης Ηλιόπουλος, Αθηνόραμα
Άλεξ Καραγεώργης, Think Digital
Θωμάς Μούζας, Atnet Communications
Δημήτρης Νικόλσκυ, AGB Nielsen Media Research
Bάλια Παπασπύρου, Μicrosoft
Έλενα Ρίζου, Μotor Press Hellas
Μαρία Τριανταφύλλου, MRB Hellas
Δημήτρης Τριτάρης, Ricardo
Bαλέρια Τσάμη, Focus Bari
Eλένη Χατζημήτσου, Andstart

Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης / Events

Το ΙΑΒ Hellas διευρύνει το φάσμα των ενημερωτικών του δραστηριοτήτων, είτε προς τα μέλη του Οργανισμού, είτε προς κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο. Ήδη στις δραστηριότητές του συγκαταλέγεται το ετήσιο συνέδριο Interactive Marketing Conference (IMC), το οποίο έχει καθιερωθεί ως το σημείο αναφοράς της digital και interactive επικοινωνίας. Καθώς όμως η αγορά διευρύνεται και οι εξελίξεις σε παγκόσμιο είναι ραγδαίες, υπάρχει η ανάγκη της τακτικότερης και πιο εξειδικευμένης ενημέρωσης.

Παράλληλα, η ποικιλία των κοινών με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνάρτηση με τις πολλαπλές, συνεχώς αυξανόμενες μορφές interactive επικοινωνίας, καθιστούν απαραίτητη τη σύμπραξη του ενημερωτικού και του εκπαιδευτικού έργου του Οργανισμού, εξυπηρετώντας έτσι έναν από τους κύριους σκοπούς του:  να τοποθετήσει την ψηφιακή εμπορική επικοινωνία στην agenda κάθε marketer στη χώρα μας. Ήδη, ο Οργανισμός έχει καταρτίσει και υλοποιεί, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων υπό τον τίτλο Interactive Marketing Seminars και συγκεκριμένα:
o   The A-Z of Interactive Marketing
o   Online Media Planning & Buying
o   Creative Strategy in Digital Times
o   Search Engine & Performance Marketing

o   Social Media
Επιπλέον, στα άμεσα σχέδια είναι η πραγματοποίηση 2 ακόμη σεμιναρίων: Marketing on Social Spaces & Online Reputation Management και Websites & Online Presence.
Το ΙΑΒ Hellas επίσης έχει επεκταθεί στο κομμάτι των ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, είτε στα παραπάνω αντικείμενα, είτε tailor-made σε εκάστοτε ανάγκες.
Τέλος, υπάρχει επικοινωνία τόσο με την Κύπρο, για την επιμόρφωση της τοπικής αγοράς, όσο και με ελληνικά Πανεπιστήμια για τη διοργάνωση career days.

     Το έργο της Επιτροπής:

    Ταυτοποίηση των κοινών και των αναγκών της αγοράς σε θέματα Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης.

    Δράση σε θέματα προγραμματισμού, θεματολογίας, ομιλητών, και γενικότερων οργανωτικών θεμάτων, αλλά και θεμάτων χρηματοδότησης και επικοινωνίας, σε συνεργασία με τoν Υπεύθυνo Επικοινωνίας.

    Διεξαγωγή επαφών με υπεργολάβους και αξιολόγηση προσφορών.

    Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, καθώς και των εισηγητών.

 

Υπεύθυνος Επιτροπής: κ. Παντελής Μπακής, Αντιπρόεδρος IAB Hellas
 
Μέλη Επιτροπής
Χριστίνα Αποστόλου, Eurobank
Περικλής Βανικιώτης, Atcom
Kατερίνα Καραγιάννη, Linkwise
Ξένια Κούρτογλου, Focus Bari
Μάγδα Μαραγκουδάκη, Lliberis
Θωμάς Μεταξάς, Τempo OMD
Οδυσσέας Ντότσικας, Think Digital
Aναστασία Φουντουκίδου, Reporter
Eύα Χριστοπούλου, Think Digital

Επικοινωνίας

Η επιτροπή Επικοινωνίας επιβλέπει την εικόνα και το σύνολο της Επικοινωνίας του Οργανισμού.

Το έργο της Επιτροπής:

    Επίβλεψη του σωστού positioning και της εδραίωσης του brand IAB, καθώς και των επιμέρους brands της ομπρέλας (existing or not) στη συνείδηση των διαφημιζομένων, της διαφημιστικής αγοράς και των διάφορων φορέων (δημόσιων ή μη), καθώς και του ευρύτερου κοινού.

    Επιμέλεια της print/online καμπάνιας από το concept μέχρι τις τελικές μακέτες, και από το planning μέχρι την αξιολόγηση.

    Συνεργασία με τις υπόλοιπες Επιτροπές στον τομέα της επικοινωνίας των επιμέρους προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών.

    Επιμέλεια τoυ website του Οργανισμού.

    Εξέταση των ευκαιριών επικοινωνίας του Οργανισμού και του έργου του, μέσω της επαφής με τον κλαδικό, οικονομικό ή και πολιτικό/lifestyle τύπο.


Υπεύθυνος Επιτροπής: κ. Ανδρέας Στάιος, Ειδικός Γραμματέας IAB Hellas
 
Μέλη Επιτροπής
Eλένη Κωφού, Eurisko
Βανίνα Λέκα, Think Digital
Αύρα Λυράκη, Πειραιώς
Βάσω Ρωμανού, Spiritup
Γιώργος Σωτηρόπουλος, Linkwise
Γιώτα Τζαβάρα, Outofthebox

Public and International Affairs

Καθώς η αγορά του digital & interactive marketing αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, η Επιτροπή Public and International Affairs αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, πάντα με γνώμονα την πάγια αρχή για αυτορρύθμιση της αγοράς.
 
    Το έργο της Επιτροπής:

    Η συνεχής παρακολούθηση των θεσμικών εξελίξεων που αφορούν την αγορά μας σε Ελληνικό, πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

    Η (συν)διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που αφορά στην εμπορική εκμετάλλευση του Internet που:

          - το αναγνωρίζει ως ΜΜΕ, με όλα τα σχετικά δικαιώματα που απορρέουν
          - είναι αρκετά ελαστικό, ώστε να επιτρέπει σχετικές προσαρμογές
          - ευνοεί / ενθαρρύνει την αυτορρύθμιση του κλάδου σε επιμέρους ζητήματα

    Η συνεχής επαφή με την Πολιτεία.

    Η αύξηση της απορρόφησης κρατικών διαφημιστικών κονδυλίων.

    Η έγκαιρη και τακτική ενημέρωση των μελών του Οργανισμού για τα παραπάνω θέματα.

Υπεύθυνος Επιτροπής: κ. Κωνσταντίνος Καμάρας, Μέλος ΔΕ ΙΑΒ Hellas
 
Μέλη Επιτροπής
Χάρης Άνθης, Lawnet
Nίκος Καρανάσιος, Motor Press Hellas
Ξένια Κούρτογλου, Focus Bari
Άντα Κυρκιλή, Think Digital

Καταστατικού

To IAB Hellas ιδρύθηκε το 2001, με σκοπό την προώθηση του Interactive Advertising στη χώρα μας.

Από τότε μέχρι σήμερα, 9 χρόνια μετά, τα ψηφιακά κανάλια και η αγορά έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Μαζί τους έχει αναπτυχθεί και ο Οργανισμός (αριθμώντας πλέον πάνω από 80 εταιρείες-μέλη, leaders του χώρου), οι ανάγκες, ο τρόπος λειτουργίας και τα ζητούμενα από αυτόν. Η Επιτροπή Καταστατικού αναλαμβάνει το έργο της επιμέλειας του Καταστατικού, ώστε να αντανακλά τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς μας.
      Το έργο της Επιτροπής:
 

    Η σε βάθος εξέταση του καταστατικού.

    Η ανάλυση της αγοράς του Interactive Advertising, το scope του ΙΑΒ Hellas και των στρατηγικών του στόχων.

    Ο σχεδιασμός και η κατάθεση προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση.

 

Υπεύθυνος Επιτροπής: κ. Γιώργος Ζαλοκώστας, Μέλος ΔΕ ΙΑΒ Hellas

Μέλη
Χάρης Άνθης, Lawnet

Εξελεγκτική

Η Εξελεγκτική Επιτροπή, ελέγχει τη Διοίκηση του Οργανισμού και φροντίζει για τη σωστή χρήση των οικονομικών και εκτελεστικών πόρων του ΙΑΒ.

Εξελεγκτική Επιτροπή 2010-2012
Κουρή Σμαρώ, Capital.gr
Σαμακοβλίδη Ναταλί, NMS
Σύμπουρας Νίκος, Aegis Media

Μέλη
Χάρης Άνθης, Lawnet

Πειθαρχική

Πειθαρχική Επιτροπή
H Πειθαρχική Επιτροπή, σκοπό έχει τον έλεγχο και την επιβολή των κανονισμών και αποφάσεων στα Μέλη του Οργανισμού.

Πειθαρχική Επιτροπή 2010-2012
Ζαβιτσάνος Σπύρος, AGB Nielsen Media Research
Άνθης Χάρης, Lawnet
Ρούγκας Χάρης, Piece of Cake

Το IAB δραστηριοποιείται σε 25 χώρες διεθνώς.
 
Βόρεια Αμερική
IAB USA
IAB Canada
IAB Puerto Rico
 
Κεντρική Αμερική
IAB Mexico
 
Νότια Αμερική
IAB Argentina
IAB Brazil
IAB Chile
IAB Colombia
IAB Peru
 
Ασία και Ωκεανία
IAB Australia
IAB New Zealand
IAB Singapore
 
Ευρώπη
IAB Europe (coalition of IAB affiliates within the EU)
IAB Austria
IAB Belgium
IAB Denmark
IAB Finland
IAB France
IAB Germany
IAB Italy
IAB Netherlands
IAB Norway
IAB Poland
IAB Spain
IAB Turkey
IAB United Kingdom

Ο Οργανισμός Διαδραστικής Επικοινωνίας iab Hellas, διοικείται από την Διοικούσα Επιτροπή, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη και εκλέγεται ανά διετία.

Κατά την 14η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού, την Δευτέρα 9/05/2016, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Οργανισμού διαμορφώνεται ως εξής:

 • Σπύρος Παπαγεωργίου (Adweb) Πρόεδρος
 • Γιάννης Καποδίστριας (Liquid Media) Αντιπρόεδρος
 • Στάθης Βωβός (Elpedison) Ταμίας
 • Κωστής Παίκος (Eurobank) Γενικός Γραμματέας

Μέλη Δ.Ε.

 • Marco Struecker (Antenna)  
 • Γιώργος Ζαλοκώστας (UNILEVER)
 • Νάσος Ευσταθιάδης (Mindshare)
 • Νικόλας Χατζής (Webjar)
 • Κωνσταντίνος Καμάρας ( ATCOM)                                                                               

Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Πέτρος Καραχάλιος (AEGIS)
 • Κουρή Σμαρώ (Prime Media)

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

Γενικός Διευθυντής

 • Νεόφυτος Οικονόμου

 

Ο σκοπός του IAB Hellas είναι να βάλει την ψηφιακή εμπορική επικοινωνία στην agenda κάθε marketer στη χώρα μας, κυρίως μέσα από τη διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων, και τη διάχυση σχετικής έρευνας από Ελλάδα και εξωτερικό, λειτουργώντας ως έγκυρη και αντικειμενική πηγή πληροφόρησης, και παράλληλα προωθώντας βέλτιστες πρακτικές για όλη την αγορά.

Στο έργο του IAB Hellas συμπεριλαμβάνονται:
 
* Πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια (όπως σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων σε διαφόρους τομείς του digital & interactive marketing υπό την ομπρέλα “Interactive Marketing Seminars” που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επικοινωνίας) που στοχεύουν στην εισαγωγή στελεχών από το χώρο του marketing και της επικοινωνίας στις αρχές του digital και interactive marketing.

* Eνημερωτικές εκδηλώσεις προς διαφημιζόμενους και την αγορά της επικοινωνίας, όπως το καθιερωμένο πλέον ετήσιο συνέδριο Interactive Marketing Conference (IMC), που πραγματοποιείται κάθε Δεκέμβριο και συγκεντρώνει καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου από Ελλάδα και εξωτερικό, και τη σειρά ενημερωτικών εσπερίδων για το Interactive Marketing προς τα μέλη του ΣΔΕ.

* Χαρτογράφηση της ελληνικής online αγοράς μέσα από έρευνες. Το ΙΑΒ Hellas υλοποιεί την ετήσια έκθεση online διαφημιστικής δαπάνης, ενώ οι πλέον καταξιωμένες μετρήσεις των online και mobile μέσων τελούν υπό την αιγίδα του ή την εποπτεία του.

* Παροχή πλατφόρμας για ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή forums. Ήδη δραστηριοποιούνται στους κόλπους του ΙΑΒ επιτροπές και ομάδες εργασίας που αφορούν στις μετρήσεις και τη διαφημιστική δαπάνη, την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την επικοινωνία.

* Αυτορρύθμιση και Οργάνωση της αγοράς μέσα από την ανάπτυξη ενός πλαισίου εθελοντικών προτύπων, προδιαγραφών και κανόνων συνεργασίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της.

* Παρακολούθηση των εξελίξεων από νομοθετικής άποψης. Αντιπροσώπευση των συμφερόντων του κλάδου, συνεργασία με κρατικούς και μη φορείς για την προώθηση των κατάλληλων ρυθμίσεων σε μια προσπάθεια για ένα πιο αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για το χώρο.

Το ΙΑΒ Hellas (Interactive Advertising Bureau – Οργανισμός Διαδραστικής Επικοινωνίας) ιδρύθηκε το 2001 και από τότε αποτελεί τον κλαδικό φορέα των εταιρειών που ασχολούνται με όλες τις μορφές του digital και interactive marketing.

Αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που έχει καθιερωθεί ως το αρμόδιο για τη διάδοση και υιοθέτηση της ψηφιακής πλατφόρμας στο χώρο της εμπορικής επικοινωνίας, με το οποίο μοιράζεται γνώση και εμπειρία, και είναι ενεργό μέλος του IAB Europe.

Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 90 μέλη, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της digital αγοράς.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έγκειται στο γεγονός πως το ΙΑΒ εκφράζει και αποτελείται από εταιρείες από όλους τους τομείς της digital & interactive αγοράς, ήτοι διαφημιζόμενους, traditional & digital agencies, media shops και άλλους ενδιάμεσους στην αλυσίδα (ad networks), online media που δέχονται διαφήμιση αλλά και τρίτους στην αλυσίδα του digital advertising, όπως παρόχους τεχνολογίας (ISP’s, Ad Servers, Mobile Marketing, Digital Signage) και εταιρείες ερευνών.

 

Sign up for the newsletter

Join the IAB

Who should apply?
Interested in joining the IAB Hellas? Read more here about which companies and organisations can benefit the most.
The benefits
What makes membership of the IAB Hellas worthwhile?
Read more here about the wide range of benefits that our members enjoy.
How to apply
Want to become a member of the IAB Hellas? Follow these easy steps to apply for membership and join the heartbeat of Greece’s digital industry.