Τα μέλη του IAB Hellas απολαμβάνουν μειωμένες τιμές συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις του IABHellas, του IABEurope αλλά και σε αρκετά industry events. Επίσης, μειωμένες τιμές συμμετοχής στα διάφορα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα που οργανώνονται από το IAB Hellas.

Ευκαιρίες για επαγγελματική δικτύωση μέσα από το ευρύ δίκτυο μελών του IAB Hellas και των διεθνών IAB.

Ευκαιρίες για προβολή της εταιρείας σας μέσα από χορηγίες των εκδηλώσεων του IAB Hellas.

Πρόσβαση στη βάση ερευνών του IAB Hellas, με κλαδικές έρευνες από τη χώρα μας και το εξωτερικό.

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων του IAB Hellas, με ιστορίες επιτυχίας από τη χώρα μας και το εξωτερικό.

Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επιτροπές.

Πρώτη ματιά σε στοιχεία online διαφημιστικής δαπάνης και συναφείς αναλύσεις από την ομάδα του IAB Hellas και του IAB Europe.

Και φυσικά, ως μέλη του IAB Hellas, θα προβληθείτε μέσα από τον κατάλογο μελών μας, που αποτελεί το σημείο αναφοράς σε όλα τα θέματα InteractiveMarketing στη χώρα μας.

H διαδικασία ένταξης στο ΙΑΒ Hellas έχει ως εξής:

1. Συμπληρώνετε και υποβάλλετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ένταξης μέλους, ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας. Μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις στο τέλος της σελίδας
  • Για εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., πρακτικό που επιβεβαιώνει την αίτηση συμμετοχής της εταιρείας στο IAB Hellas καθώς και ορίζει τον εκπρόσωπο. Μπορείτε να βρείτε φόρμες πρακτικών στο τέλος της σελίδας
  • Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Σε περίπτωση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., τα αντίστοιχα ΦΕΚ
  • Αντίγραφο του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα αποστέλλετε στο IAB Hellas, Υπερείδου 7, 10558, Πλάκα, Αθήνα, υπόψιν κ. Χάρη Ρούγκα, IAB Manager.

2. Η αίτηση της εταιρείας σας αξιολογείται με βάση τις προδιαγραφές συμμετοχής μέλους στο IAB Hellas (είναι νομικά προσωπα που έχουν επιδείξει έμπρακτη δραστηριότητα στον χώρο της διαδραστικής επικοινωνίας, ανεξάρτητα αν ασχολούνται και με άλλα αντικείμενα εκτός των παραπάνω)

3. Μετά την έγκριση της αίτησης, καταβάλλετε το ποσό εγγραφής (440€) καθώς και την αντίστοιχη συνδρομή για το τρέχον έτος, ανάλογα με τον τζίρο της εταιρείας, όπως κάτωθι:

  • Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τζίρο κάτω από 600.000 €: 440 €
  • Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τζίρο από 600.000 έως 3.000.000 €: 587 €
  • Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τζίρο από 3.000.000 € και πάνω: 735 €

Για κάθε απορία καθώς και αναλυτικές πληροφορίες και για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με την ένταξή σας στο IAB Hellas, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον IAB Manager, κ. Ρούγκα ή μέσω e-mail από τη φόρμα επικοινωνίας του site.

Sign up for the newsletter

Join the IAB

Who should apply?
Interested in joining the IAB Hellas? Read more here about which companies and organisations can benefit the most.
The benefits
What makes membership of the IAB Hellas worthwhile?
Read more here about the wide range of benefits that our members enjoy.
How to apply
Want to become a member of the IAB Hellas? Follow these easy steps to apply for membership and join the heartbeat of Greece’s digital industry.