Βάλτε το Γλωσσάρι Application στην ιστοσελίδα σας!

Κάντε Copy & Paste το κώδικα που βρίσκεται παρακάτω.

To SafeFrame 1.0 είναι ενα διαχειρίσιμο API-enabled iframe το οποίο ‘ανοίγει’ γραμμή επικοινωνίας μεταξύ του περιεχομένου μιας σελίδας και του εξωτερικού περιεχομένου που περιέχεται σε ενα iframe, όπως π.χ. μιας διαφήμισης. Εξαιτίας αυτής της επικοινωνίας, επιτρέπεται στο περιεχόμενο που σερβιρεται σε ενα SafeFrame συλλογή πληροφοριών και πλούσια αλληλεπίδραση (π.χ. expansion), τα οποία δεν είναι δυνατά σε ενα απλό iframe.

Το iframe αποτελεί ενα είδος mini-HTML σελίδας μέσα στη σελίδα του publisher. Με τη χρήση του iframe, το διαφημιστικό περιεχόμενο περιορίζεται μέσα στα όρια του iframe και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε καμία πληροφορία σχετικά με τη σελίδα στην οποία σερβίρεται. Η λύση του iframe προστατεύει τους publishers αλλά συγχρόνως περιορίζει τις διαφημιστικές δυνατότητες και μειώνει την αξία του inventory που περιορίζεται σε αυτό.

Το SafeFrame ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κώδικα της σελίδας και του διαφημιστικού περιεχομένου με ελεγχόμενο και διάφανο τρόπο. Δείτε το παρακάτω επεξηγηματικό video και κατεβάστε τις προδιαγραφές του IAB SafeFrame 1.0

 

Η ευρυζωνικότητα έχει επιτρέψει την ευρεία χρήση του video ως διαφημιστικού οχήματος online

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 βασικές μορφές video advertising στο Internet:

  • Το in-stream video, το οποίο παίζεται σε δικό του παράθυρο μέσω κάποιου 3rd party video player. Ονομάζεται και broadband video ad
  • To in-banner ή το in-text video, τα οποία είτε παίζονται μέσα από ήδη υπάρχουσες θέσεις ad unit στη σελίδα και τεχνολογίες Flash, ή εμφανίζονται αφού ο χρήστης κάνει mouse-over σε συγκεκριμένες (highlighted) λέξεις στο κείμενο της σελίδας αντίστοιχα.


​Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά την πρώτη κατηγορία. Για προτάσεις πάνω στη δεύτερη κατηγορία παρακαλώ απευθυνθείτε στην ενότητα Rich Media Guidelines.

Media & Ιn-Banner Video Standards

Τα rich media και το video εκμεταλλεύονται τη δύναμη της ευρυζωνικότητας και επιτρέπουν πολλές δημιουργικές δυνατότητες (interactivity, οπτικοακουστικό υλικό) που εμπλουτίζουν την εμπειρία του καταναλωτή.

Οι μορφές αυτές έχουν ονομαστεί interruptive formats, καθώς τραβούν την προσοχή του χρήστη από το περιεχόμενο της σελίδας. Interruptive όμως δε σημαίνει intrusive ή annoying, αν ακολουθηθούν μερικές απλές οδηγίες.

Η βασική αρχή πίσω από τα παρακάτω πρότυπα είναι ο σεβασμός προς τον καταναλωτή. Τα rich media θα πρέπει να γοητεύουν και να ενθαρρύνουν την ενασχόληση, και όχι να ενοχλούν και να εκνευρίζουν.

Ο καταναλωτής που νιώθει πως τον σέβονται ειναι ενας δεκτικός καταναλωτής.

Παράλληλα, η τυποποίηση επιτρέπει την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, γλυτώνοντας χρόνο και κόπο.

Τα παρακάτω standards και best practices αντανακλούν τις ιδέες που αναπτύχθηκαν και συμφωνήθηκαν μέσα σε ομάδες εργασίας του IAB, μετά και από διαβουλεύσεις με δημιουργικούς, media shops, Online media, παρόχους τεχνολογίας και πελάτες.

Για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Το μήνυμα και το δημιουργικό

Σε όλες τις μορφές δημιουργικού, προτείνεται το μέγεθος του αρχικού αρχείου να μην ξεπερνά τα 30Κ, ενώ αν περιέχει video, αυτό να μην ξεπερνά τα 15 δευτερόλεπτα σε διάρκεια.

Προτείνεται η διακριτική χρήση του label ‘Διαφήμιση’ ή ‘Advertisment’

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε στο μήνυμα εικόνες ή λέξεις που παραπέμπουν σε οικίες λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος ή δημοφιλών προγραμμάτων, με σκοπό την παραπλάνηση του χρήστη.

Μηνύματα που αφορούν σε κάποιο βραβείο θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες διαφήμισης.

Η χρήση εναλλασόμενων χρωμάτων υψηλής αντίθεσης δεν προκαλεί εντυπωσιασμό αλλά ενόχληση.

Κουμπιά Ελέγχου

Όλα τα διαφημιστικά formats που χρησιμοποιούν ήχο ή/και video θα πρέπει να περιλαμβάνουν κουμπιά ελέγχου (ήχος on/off, play, pause, stop).

Τα κουμπιά αυτά θα πρέπει

  • Να εμφανίζονται σε κάθε frame του video
  • Nα φαίνονται καθαρά (με προσοχή στη χρωματική παλέτα της σελίδας όπου φιλοξενείται η διαφήμιση)
  • Nα βρίσκονται σε θέση που φαίνεται καθαρά.

Κουμπί κλεισίματος (close)

Το κουμπί κλεισίματος θα πρέπει

  • Να εμφανίζονται σε κάθε frame του video
  • Να εμφανίζεται σε σταθερή θέση (την πάνω δεξιά γωνία του δημιουργικού). Σε περιπτώσεις expandable, προτείνεται να μην βρίσκεται στην expanded περιοχή
  • Nα φαίνεται καθαρά (με προσοχή στη χρωματική παλέτα της σελίδας όπου φιλοξενείται η διαφήμιση)
  • Να περιέχει είτε ενα Χ, είτε τη λέξη ‘CLOSΕ’ σε font size 16, ή και τα δύο

Σε περιπτώσεις expandable δημιουργικών, το δημιουργικό πρέπει να κλείνει αυτόματα μόλις το ποντίκι απομακρυνθεί από την περιοχή του expanded δημιουργικού.

Σε περιπτώσεις between-the-page (transitional) διαφημίσεων, η συνήθης πρακτική είναι η χρήση της έκφρασης ‘Skip Advertisment’ στο κάτω μέρος του δημιουργικού.

Τέλος, σε περιπτώσεις pop-ups ή pop-unders, ο browser παρέχει τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Frequency Capping

Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του διαφημιστικού όγκου στον οποίο εκτίθεται ο χρήστης κατά την επίσκεψή του σε ένα website, και του όγκου του content της σελίδας. Μεγάλη επαναληπτικότητα σε μορφές rich media εκνευρίζει τους χρήστες και αποδυναμώνει το μήνυμα.

Ως εμπειρικό κανόνα, κρατήστε πως οι χρήστες δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε περισσότερα από τρία ‘intrusive’ μηνύματα (rich media, pop-ups ή pop-unders) σε μία τυπική επίσκεψή τους σε ενα website.

Αλλαγές στο σύστημα του χρήστη

Οι τρέχουσες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν αυτόματα τις ρυθμίσεις του χρήστη, ή να του επιτρέπουν να κατεβάσει αρχεία.

Παραδείγματα αποτελούν (αλλά δεν περιορίζονται σε) άνοιγμα μιας νέας σελίδας ή ενός νέου παραθύρου στον browser, υπηρεσίες messaging, λογισμικό που θα κατεβάσει υλικό από τρίτο ετεροχρονισμένα, ή οποιοσδήποτε τρόπος παρακολούθησης του χρήστη. Να ξεκαθαρίζετε πάντα προς το χρήστη πώς οι ενέργειές του μπορούν να φέρουν ενα τέτοιο αποτέλεσμα.

Αν οι ενέργειες περιλαμβάνουν το κατέβασμα κάποιας εφαρμογής, να περιλαμβάνετε πάντα εναν εύκολο και άμεσο τρόπο να τον πληροφορήσετε σχετικά με το περιεχόμενο και το σκοπό της εφαρμογής. Προσοχή στους dialers!

Τα παρακάτω προτεινόμενα μεγέθη δημιουργικού έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων περιεχομένου και των διαφημιστικών εταιρειών, όσον αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αγοραπωλησία διαδραστικής διαφήμισης.

Το IAB Hellas προτείνει στους πάροχους περιεχομένου να εξετάσουν τα παρακάτω προτεινόμενα μεγέθη, και να σχεδιάσουν το περιεχόμενό τους με βάση αυτά, και στις διαφημιστικές εταιρείες να συνεργαστούν με τους πάροχους για την καθιέρωση τους, ώστε να διευκολυνθεί η δουλειά τους (π.χ. να εξαλειφθεί η τυχόν ανάγκη για πολλές μικρο-προσαρμογές του δημιουργικού για διάχυση σε διαφορετικούς πάροχους).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
Rectangles and Pop-Ups
300px x 250px Medium rectangle Δείτε δείγμα
250px x 250px Square Pop-Up Δείτε δείγμα
240px x 400px Vertical Rectangle Δείτε δείγμα
336px x 280px Large Rectangle Δείτε δείγμα
180px x 150px Rectangle Δείτε δείγμα
300px x 100px 3:1 Rectangle Δείτε δείγμα
720px x 300px Pop-Under Δείτε δείγμα
     
Banners and Buttons
468px x 60px Full Banner Δείτε δείγμα
234px x 60px Half Banner Δείτε δείγμα
88px x 31px Micro Bar Δείτε δείγμα
120px x 90px Button 1 Δείτε δείγμα
120px x 60px Button 2 Δείτε δείγμα
120px x 240px Vertical Banner Δείτε δείγμα
125px x 125px Square Button Δείτε δείγμα
728px x 90px Leaderboard Δείτε δείγμα
     
Skyscrapers
160px x 600px Wide Skyscraper Δείτε δείγμα
120px x 600px Skyscraper Δείτε δείγμα
300px x 600px Half Page Ad Δείτε δείγμα

 

Τα παρακάτω προτεινόμενα μεγέθη δημιουργικού έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων περιεχομένου και των διαφημιστικών εταιρειών, όσον αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αγοραπωλησία διαδραστικής διαφήμισης.

Το IAB Hellas προτείνει στους πάροχους περιεχομένου να εξετάσουν τα παρακάτω προτεινόμενα μεγέθη, και να σχεδιάσουν το περιεχόμενό τους με βάση αυτά, και στις διαφημιστικές εταιρείες να συνεργαστούν με τους πάροχους για την καθιέρωση τους, ώστε να διευκολυνθεί η δουλειά τους (π.χ. να εξαλειφθεί η τυχόν ανάγκη για πολλές μικρο-προσαρμογές του δημιουργικού για διάχυση σε διαφορετικούς πάροχους).

Τα παρακάτω προτεινόμενα μεγέθη δημιουργικού έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων περιεχομένου και των διαφημιστικών εταιρειών, όσον αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αγοραπωλησία διαδραστικής διαφήμισης.

Το IAB Hellas προτείνει στους πάροχους περιεχομένου να εξετάσουν τα παρακάτω προτεινόμενα μεγέθη, και να σχεδιάσουν το περιεχόμενό τους με βάση αυτά, και στις διαφημιστικές εταιρείες να συνεργαστούν με τους πάροχους για την καθιέρωση τους, ώστε να διευκολυνθεί η δουλειά τους (π.χ. να εξαλειφθεί η τυχόν ανάγκη για πολλές μικρο-προσαρμογές του δημιουργικού για διάχυση σε διαφορετικούς πάροχους).

Το IAB Europe λανσάρει τα Brand Builders, μια συλλογή έξι προτεινόμενων display formats για brand advertising, τα οποία προσφέρουν ένα νέο περιβάλλον branding στους διαφημιζομένους.

Η συλλογή περιλαμβάνει στατικά και δυναμικά (expandable) formats για να παρέχει ποικιλία στις καμπάνιες των brand advertisers:

Στατικά Διαφημιστικά Formats:

1.         300x600                          Halfpage (στατικό)

2.         728x90 + 160x600         Wallpaper (στατικό)

3.         728x410                          Landscape (στατικό, νέα διάσταση, συμβατό με 16:9)

Δυναμικά Διαφημιστικά Formats:

4.         300x250 → 728x410    Expandable Rectangle (float/slide 16:9)

5.         728x90   → 728x410   Expandable Leaderboard (float/slide,16:9)

6.         160x600 → 300x600    Expandable Skyscraper (float/slide)

Τα formats που περιλαμβάνονται στα Brand Builders αποτελούν κενούς καμβάδες. Η μοναδική προτεινόμενη προδιαγραφή αφορά στις διαστάσεις pixels ενώ οι λοιπές παράμετροι θα καθορίζονται από τον διαφημιζόμενο και το creative agency.

Βασικό χαρακτηριστικό των Brand Builders είναι η παροχή συμβατής διάστασης 16:9 TV (x410) με στόχο τη διευκόλυνση επέκτασης του brand advertising τόσο στην τηλεόραση όσο και στα ψηφιακά μέσα. Με τη συμβατή διάσταση 16:9 TV, η συλλογή έχει τη δυνατότητα υποστήριξης in-page video advertising.

Αναλυτικότερα τα νέα formats:

STATIC

HALFPAGE (300x600)


WALLPAPER (728x90 + 160x600)

 

LANDSCAPE (728x410 16:9 aspect ratio)

 

DYNAMIC (EXPANDABLE)

EXPANDABLE RECTANGLE (300x250 -> 728x410 floating or sliding)

 

EXPANDABLE LEADERBOARD (728x90 -> 728x410 16:9 aspect ratio floating or sliding)

 

EXPANDABLE SKYSCRAPER (160x600 -> 300x600 floating or sliding)

 

Sign up for the newsletter

Join the IAB

Who should apply?
Interested in joining the IAB Hellas? Read more here about which companies and organisations can benefit the most.
The benefits
What makes membership of the IAB Hellas worthwhile?
Read more here about the wide range of benefits that our members enjoy.
How to apply
Want to become a member of the IAB Hellas? Follow these easy steps to apply for membership and join the heartbeat of Greece’s digital industry.